Codul Fiscal - Titlul III modificari din 23 Decembrie 2003

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 23 Decembrie 2003
Art. 39
Contribuabili

Publicare initiala

Art. 40
Sfera de cuprindere a impozitului

Publicare initiala

Art. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Publicare initiala

Art. 42
Venituri neimpozabile

Publicare initiala

Art. 43
Barem de impunere

Publicare initiala

Art. 44
Perioada impozabila

Publicare initiala

Art. 45
Deduceri personale

Publicare initiala

Art. 46
Actualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe

Publicare initiala

Art. 47
Definirea veniturilor din activitati independente

Publicare initiala

Art. 48
Venituri neimpozabile

Publicare initiala

Art. 49
Reguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Publicare initiala

Art. 50
Stabilirea venitului net din activitati independente, pe baza normelor de venit

Publicare initiala

Art. 51
Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala

Publicare initiala

Art. 52
Optiunea de a stabili venitul net, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla

Publicare initiala

Art. 53
Retinerea la sursa a impozitului pentru unele venituri din activitati independente

Publicare initiala

Art. 54
Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente

Publicare initiala

Art. 55
Includerea venitului net din activitati independente in venitul anual global

Publicare initiala

Art. 56
Definirea veniturilor din salarii

Publicare initiala

Art. 57
Stabilirea venitului net anual din salarii

Publicare initiala

Art. 58
Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii

Publicare initiala

Art. 59
Venituri salariale stabilite prin hotarari judecatoresti

Publicare initiala

Art. 60
Termen de plata a impozitului

Publicare initiala

Art. 61
Regularizarea anuala a impozitului retinut pentru anumite venituri de natura salariala

Publicare initiala

Art. 62
Includerea veniturilor salariale anuale in venitul anual global

Publicare initiala

Art. 63
Fise fiscale

Publicare initiala

Art. 64
Plati anticipate de impozit pentru anumite venituri salariale

Publicare initiala

Art. 65
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

Publicare initiala

Art. 66
Stabilirea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Publicare initiala

Art. 67
Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Publicare initiala

Art. 68
Includerea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in venitul anual global

Publicare initiala

Art. 69
Definirea veniturilor din investitii

Publicare initiala

Art. 70
Stabilirea venitului din investitii

Publicare initiala

Art. 71
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Publicare initiala

Art. 72
Definirea veniturilor din pensii

Publicare initiala

Art. 73
Stabilirea venitului impozabil din pensii

Publicare initiala

Art. 74
Retinerea impozitului din venitul din pensii

Publicare initiala

Art. 75
Definirea veniturilor din activitati agricole

Publicare initiala

Art. 76
Stabilirea venitului net din activitati agricole pe baza de norme de venit

Publicare initiala

Art. 77
Optiunea de a determina venitul net prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla

Publicare initiala

Art. 78
Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole

Publicare initiala

Art. 79
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Publicare initiala

Art. 80
Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Publicare initiala

Art. 81
Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Publicare initiala

Art. 82
Neincluderea in venitul anual global a venitului net din premii si din jocuri de noroc

Publicare initiala

Art. 83
Definirea veniturilor din alte surse

Publicare initiala

Art. 84
Calculul impozitului si termenul de plata

Publicare initiala

Art. 85
Neincluderea in venitul anual global a veniturilor din alte surse

Publicare initiala

Art. 86
Stabilirea venitului anual global

Publicare initiala

Art. 87
Declaratii de venit estimat

Publicare initiala

Art. 88
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Publicare initiala

Art. 89
Declaratia de venit global si declaratii speciale

Publicare initiala

Art. 90
Stabilirea si plata impozitului pe venitul anual global

Publicare initiala

Art. 91
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun

Publicare initiala

Art. 92
Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

Publicare initiala

Art. 93
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente

Publicare initiala

Art. 94
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Publicare initiala

Art. 95
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

Publicare initiala

Art. 96
Venituri obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala

Publicare initiala

Art. 97
Creditul fiscal extern

Publicare initiala

Art. 98
Pierderi fiscale externe

Publicare initiala

Art. 99
Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Publicare initiala

Art. 100
Dispozitii tranzitorii

Publicare initiala

Art. 101
Definitivarea impunerii pe anul 2003

Publicare initiala

Art. 102
Dispozitii finale

Publicare initiala

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf