Codul Fiscal - Titlul III modificari din 6 Februarie 2004

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 6 Februarie 2004
Art. 41
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Introduce Norme Metodologice

Art. 42
Venituri neimpozabile

Introduce Norme Metodologice

Art. 43
Barem de impunere

Introduce Norme Metodologice

Art. 44
Perioada impozabila

Introduce Norme Metodologice

Art. 45
Deduceri personale

Introduce Norme Metodologice

Art. 46
Actualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe

Modifica alin. (1)

la art. 46 alin. (1), în loc de: "... potrivit procedurii prevăzute la art. 45." se va citi: "... potrivit procedurii prevăzute la art. 43.";

Introduce Norme Metodologice

Art. 47
Definirea veniturilor din activitati independente

Introduce Norme Metodologice

Art. 48
Venituri neimpozabile

Introduce Norme Metodologice

Art. 49
Reguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Introduce Norme Metodologice

Art. 50
Stabilirea venitului net din activitati independente, pe baza normelor de venit

Introduce Norme Metodologice

Art. 51
Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala

Introduce Norme Metodologice

Art. 52
Optiunea de a stabili venitul net, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla

Introduce Norme Metodologice

Art. 53
Retinerea la sursa a impozitului pentru unele venituri din activitati independente

Introduce Norme Metodologice

Art. 56
Definirea veniturilor din salarii

Introduce Norme Metodologice

Art. 58
Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii

Introduce Norme Metodologice

Art. 60
Termen de plata a impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 61
Regularizarea anuala a impozitului retinut pentru anumite venituri de natura salariala

Introduce Norme Metodologice

Art. 64
Plati anticipate de impozit pentru anumite venituri salariale

Introduce Norme Metodologice

Art. 65
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

Introduce Norme Metodologice

Art. 66
Stabilirea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Introduce Norme Metodologice

Art. 69
Definirea veniturilor din investitii

Introduce Norme Metodologice

Art. 70
Stabilirea venitului din investitii

Introduce Norme Metodologice

Art. 74
Retinerea impozitului din venitul din pensii

Introduce Norme Metodologice

Art. 79
Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

Introduce Norme Metodologice

Art. 80
Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Introduce Norme Metodologice

Art. 83
Definirea veniturilor din alte surse

Introduce Norme Metodologice

Art. 86
Stabilirea venitului anual global

Introduce Norme Metodologice

Art. 87
Declaratii de venit estimat

Introduce Norme Metodologice

Art. 88
Stabilirea platilor anticipate de impozit

Introduce Norme Metodologice

Art. 89
Declaratia de venit global si declaratii speciale

Introduce Norme Metodologice

Art. 90
Stabilirea si plata impozitului pe venitul anual global

Introduce Norme Metodologice

Art. 91
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun

Introduce Norme Metodologice

Art. 92
Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

Introduce Norme Metodologice

Art. 93
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente

Introduce Norme Metodologice

Art. 94
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Introduce Norme Metodologice

Art. 96
Venituri obtinute din strainatate a caror impunere in Romania este finala

Introduce Norme Metodologice

Art. 97
Creditul fiscal extern

Modifica alin. (5), lit. b)

la art. 97 alin. (5) lit. b), în loc de: "din valuta de circulaţie internaţională, în lei, ..." se va citi: "din valuta de circulaţie internaţională în lei, ...";

Introduce Norme Metodologice

Art. 98
Pierderi fiscale externe

Introduce Norme Metodologice

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf