fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

21
Aug 2014

Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin HG nr.537 din 26 iunie 2014, publicata in M.Of. nr. din 9 iulie 2014 a fost reglementata procedura de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

21
Aug 2014

Contributii sociale datorate in cazul salariatilor in somaj tehnic

Fincont.NET, Informatii Fiscale

In cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de munca se poate suspenda la initiativa angajatorului in baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

21
Aug 2014

Conditii de acordare a diurnei (indemnizatiei de delegare si de detasare)

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit Codului muncii, aprobat prin LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare/detaşare în altă localitate, numai salariatul delegat sau detaşat, dar în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

21
Aug 2014

Precizari privind facilitatea fiscala acordata sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OUG nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 475 din 27 iunie 2014, având în vedere povara fiscală ridicată suportată de persoanele fizice cu venituri mici, în conditiile existentei unui surplus de lichiditate pe piaţa monetară, Guvernul Romaniei a acordat persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, o facilitate fiscală sub forma unei deduceri speciale pentru credite restructurate, prin introducerea in Codul fiscal a articolului “56^1 Deducere specială pentru credite restructurate”.

12
Aug 2014

Procedura privind declararea drept contribuabilil inactivi a persoanelor care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale sau nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OANAF nr. 1847 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 535 din 18 iulie 2014, s-a reglementat Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit.b) si lit.c) din Codul de procedură fiscală.

Pentru a fi declaraţi inactivi,  contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

11
Aug 2014

Sinteza legislativa 25 iulie - 1 august 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Legea nr. 121 privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 01.08.2014

29
Iul 2014

Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.A.N.A.F. nr. 1421 din 11 iunie 2014, publicat in M.Of. nr. 529 din 16 iulie 2014, s-au reglementat Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, care stabilesc procedura de acordare, derulare şi control a regimului de tranzit comunitar, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regimului de tranzit comun, prevăzut în Convenţia privind regimul de tranzit comun, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

29
Iul 2014

Sinteza legislativa 27 iunie - 25 iulie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 1847 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 Cod procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutul unor formulare