fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

12
Aug 2014

Procedura privind declararea drept contribuabilil inactivi a persoanelor care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale sau nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OANAF nr. 1847 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 535 din 18 iulie 2014, s-a reglementat Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit.b) si lit.c) din Codul de procedură fiscală.

Pentru a fi declaraţi inactivi,  contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

11
Aug 2014

Sinteza legislativa 25 iulie - 1 august 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Legea nr. 121 privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 01.08.2014

29
Iul 2014

Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.A.N.A.F. nr. 1421 din 11 iunie 2014, publicat in M.Of. nr. 529 din 16 iulie 2014, s-au reglementat Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun, care stabilesc procedura de acordare, derulare şi control a regimului de tranzit comunitar, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regimului de tranzit comun, prevăzut în Convenţia privind regimul de tranzit comun, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

29
Iul 2014

Sinteza legislativa 27 iunie - 25 iulie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 1847 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 Cod procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutul unor formulare

4
Iul 2014

Cursul de schimb valutar

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Cursul de schimb valutar

Cursul de schimb valutar care se aplică  pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operațiuni exprimata în valută, alta decât importul de bunuri, este:     

- ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României

 sau

- ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană

- cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză [...]

4
Iul 2014

Sinteza legislativa 20 - 27 iunie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 46 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

2. Ordinul nr. 1672 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

3. Legea nr. 85 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

4. Legea nr. 77 pentru modificarea alin. 4 al art. 251 Codul muncii

5. Legea nr. 83 privind invenţiile de serviciu

4
Iul 2014

Sinteza legislativa 1 - 13 iunie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 1808/C al ministrului justiţiei pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 34 a Guvernului României privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3
Iun 2014

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Fincont.NET, Comunicat Anaf
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Printr-un documentar postat pe site, ANAF prezinta procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului, astfel:

Generalităţi

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.