fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

14
Apr 2014

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.561/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 26 octombrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins: [...]
14
Apr 2014

Termen de 45 de zile de la inregistrare pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit O.M.F.P. nr. 491 din 28 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, publicat in M.Of. nr. 249 din  7 aprilie 2014, “solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală” si anume “în termen de 45 de zile de la înregistrare”

14
Apr 2014

Contribuabilii nu mai datoreaza accesorii daca organul fiscal nu le-a comunicat actul administrativ de impunere

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. Nr. 550 din 7 aprilie 2014 publicat in M.Of. nr. 264 din 10 aprilie 2014, s-a aprobat  Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014, prin care s-a modificat punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.561/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 26 octombrie 2004.

14
Apr 2014

Sinteza legislativa 4 -11 aprilie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 530 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

2. Ordinul nr. 544 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

7
Apr 2014

Documentar ANAF privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România sunt:

- domiciliul în România;

- locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale;

- centrul intereselor vitale amplasat în România;

- persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. [...]

7
Apr 2014

Sinteza legislativa 7 martie - 4 aprilie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordonanţa de urgenţă nr. 14 pentru completarea art. 176 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

24
Mar 2014

Modificarea legii 571/2003 privind Codul fiscal prin OUG 8 din 28 februarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin O.U.G. nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicata in M.Of. nr.151 din 28 februarie 2014, s-a modificat si completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la veniturile neimpozabile veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri. [...]

24
Mar 2014

Modul de calcul al taxei de 0,30 lei/kg aplicata uleiurilor pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Modul de calcul al taxei de 0,30 lei/kg aplicata uleiurilor pe baza minerala, semisintetice, sintetice, cu sau fara adaosuri

Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, se datorează astfel:

- la momentul introducerii pe piaţă de catre operatorii economici care importă sau achiziţionează intraunional uleiuri; [...]