fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Sinteza Legislativa

Actualizari Legislative

4
Iul 2014

Cursul de schimb valutar

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Cursul de schimb valutar

Cursul de schimb valutar care se aplică  pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operațiuni exprimata în valută, alta decât importul de bunuri, este:     

- ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României

 sau

- ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană

- cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză [...]

4
Iul 2014

Sinteza legislativa 20 - 27 iunie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 46 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

2. Ordinul nr. 1672 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

3. Legea nr. 85 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

4. Legea nr. 77 pentru modificarea alin. 4 al art. 251 Codul muncii

5. Legea nr. 83 privind invenţiile de serviciu

4
Iul 2014

Sinteza legislativa 1 - 13 iunie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 1808/C al ministrului justiţiei pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 34 a Guvernului României privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3
Iun 2014

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Fincont.NET, Comunicat Anaf
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului

Printr-un documentar postat pe site, ANAF prezinta procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului, astfel:

Generalităţi

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
3
Iun 2014

Sinteza legislativa 23 - 30 mai 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 1136 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

2. Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturi şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrului culturii, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

26
Mai 2014

Informare privind impozitul pe constructii

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ca urmare a modificarii Codului fiscal prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicata in M.Of. nr 703 din 15 noiembrie 2013, contribuabilii sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, iar plata impozitului pe construcţii se face în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

26
Mai 2014

Sinteza legislativa 16 - 23 mai 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial următorul act normativ, care poate fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Hotărârea nr. 400 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

26
Mai 2014

Sinteza legislativa 9 - 16 mai 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 698 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

2. Ordinul nr. 699 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014