fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

19
Sep 2014

Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 5/2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OMFP nr. 1210 din 9 septembrie 2014, publicat in M.Of. nr. 682 din 18 septembrie 2014, s-a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014, prin care se reglementeaza încadrarea  în categoria clădirilor definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a  turnului de susţinere al turbinelor eoliene.

19
Sep 2014

Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 3/2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OMFP nr.1234 din 12 septembrie 2014, publicat in M.Of. nr.682 din 18 septembrie 2014, s-a aprobat Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014, pronuntata in vederea aplicării unitare a prevederilor art. 8 alin. (3) şi (4) coroborate cu dispoziţiile art. 25, 28 şi art. 39 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

19
Sep 2014

Care este tratamentul fiscal al veniturilor realizate din valorificarea deseurilor din patrimoniul personal, precum si pentru cele obtinute din valorificarea deseurilor de P.F.A. care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea de deseuri?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art. 42 lit. a^1 si lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intelesul impozitului pe venit, nu sunt impozabile:

19
Sep 2014

Care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din cresterea si valorificarea, in stare naturala, a animalelor si a produselor de origine animala?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art.42 litera k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile, veniturile din agricultura si silvicultura, altele decat cele din activitati agricole realizate de persoanele fizice care se supun impunerii, potrivit prevederilor capitolului VII din Titlul III - impozitul pe venit.

19
Sep 2014

Care este tratamentul fiscal al veniturilor din apicultura obtinute de persoanele fizice autorizate?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art. 42 lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intelesul impozitului pe venit nu sunt impozabile veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71.

18
Sep 2014

Cheltuielile efectuate de o societate comerciala pentru achizitionarea si ulterior demolarea unor hale de productie sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

18
Sep 2014

In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.

18
Sep 2014

Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile legate de deplasarea in strainatate a administratorului unei societati comerciale?

ANAF, Spete

Conform dispozitiilor de la art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, fiind deductibile la calculul profitului impozabil.