fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

26
Ian 2015

Modificarea normelor metodologice de aplicare a cotei reduse de tva de 9% asupra serviciilor de cazare oferite

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin H.G. nr. 20 din 14 ianuarie 2015 publicata in M.Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015, s-au modificat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adaugata de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, pentru “cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;”

26
Ian 2015

Sinteza legislativa 16 - 23 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Hotărârea nr. 20 a Guvernului României pentru modificarea alin. 6 al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoare adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;

2. Legea nr. 12 pentru modificarea şi completarea Codului muncii;

3. Hotărârea nr. 23 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii nr. 142 din 1998 privind acordarea tichetelor de masă.

19
Ian 2015

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din dobanzi de la un rezident

Fincont.NET, Informatii Fiscale

În înţelesul Codului fiscal, constituie dobândă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată.

De asemenea, reprezintă  dobândă venitul din creanţe de orice fel, însoţite sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului şi, în special, venitul din efecte publice, titluri de creanţă sau obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanţă sau obligaţiuni.

19
Ian 2015

Aspecte legate de aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau pe profit

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, orice persoana juridica romana aplica, in mod obligatoriu, sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2014:

a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);

a^1) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depasi echivalentul in lei a 65.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale;

e) nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

19
Ian 2015

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din redevente de la un rezident pentru dreptul de folosinta a unei marci de comert sau de fabrica

Fincont.NET, Informatii Fiscale

În înţelesul Codului fiscal, constituie redevenţă orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al unei marci de comerţ sau de fabrică, precum si al oricărui  brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, proiect, desen, model, plan, schiţă.

Nerezidenţii care obţin din România venituri impozabile din redevenţe plătite de un rezident, au obligaţia de a plăti impozit conform prevederilor Codului fiscal, coroborate cu cele al conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de statul roman.

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează de către plătitorii de venituri prin aplicarea cotei de  16% asupra veniturilor brute. 

16
Ian 2015

Sinteza legislativa 9 - 16 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 19 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 3331/2013 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

2. Legea nr. 11 privind aprobarea O.U.G. nr. 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar–fiscale

3. Hotărârea nr. 11 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

16
Ian 2015

Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Prin O.P.A.N.A.F nr.17/2015, publicat in M.Of. 16/09.01.2015 s-au reglementat noi criterii care conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA a societatilor comerciale.

Criteriile elaborate conditioneaza înregistrarea în scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse înmatricularii la registrul comertului si care solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform:

- art. 153 alin. (1) lit. a) si c),

- art. 153 alin. (91)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

15
Ian 2015

Sinteza legislativa 1 - 9 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Legea nr. 187 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 91 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

3. Ordinul nr. 4024 din 2014 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

4. Circulara nr. 1 privind nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

5. Ordinul nr. 17 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de T.V.A.