fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

7
Apr 2015

Sinteza legislativa 20 martie - 3 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 98 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportate a cheltuielilor aferente procedurii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

2. Ordinul nr. 609 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

3. Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României privind nivelul dobânzii de referinţă.

2
Apr 2015

Raspunsul Ministerului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania la adresa Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Germania, ca raspuns la solicitarea Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania, a transmis un punct de vedere oficial privind aplicarea pe teritoriul Germaniei a Legii privind salariul minim în sectorul transporturilor.

Prezentam, in cele ce urmeaza, sintetic, răspunsul formulat atat in numele institutiei guvernamentale mentionate cat si in numele cancelarului federal, dr. Angela Merkel:

Prin Legea privind salariul minim, în Germania a fost introdus pentru prima dată un salariu minim în toate sectoarele, cu scopul de a se asigura o protecţie minimă adecvată pentru toate angajatele şi angajaţii care lucrează în Germania, astfel incat nu doar angajaţii care sunt angajaţi la angajatori germani să fie protejaţi, ci toţi angajaţii care activează în Germania.

23
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 20 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 632 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 – Declaraţie privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal.

10
Mar 2015

Sinteza legislativa 27 februarie - 6 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 218 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

2
Mar 2015

Norme generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile

Fincont.NET, Informatii Fiscale
1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.

2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

2
Mar 2015

Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P nr. 170 din 17 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015, s-au aprobat Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, care intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.

2
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 27 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 159 al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea modelului şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

2. Ordinul nr. 467 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili.

3. Ordinul nr. 468 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii.

4. Ordinul nr. 170 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

5. Ordinul nr. 197 al ministrului finanţelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal, pentru anul 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

26
Feb 2015

Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 131 din 20 februarie 2015, s-a reglementat modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.