fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

26
Feb 2015

Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 131 din 20 februarie 2015, s-a reglementat modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6
Feb 2015

Sinteza legislativa 1 - 6 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordonanţa nr. 8 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

3
Feb 2015

Creditul fiscal extern

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit legislatiei fiscale interne (Art. 90 din Codul Fiscal), persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România, sunt supuse impozitării în România pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate.

Contribuabilii (persoane fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoane fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România) care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, prin depunerea declaraţiei formular 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" [...]

3
Feb 2015

Propuneri privind modalitatea de completare a Ordinului de compensare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, compensarea obligațiilor de plată reciproce dintre persoane juridice pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei inclusiv, se poate efectua în afara cadrului instituțional reprezentat de Institutul de Management și Informatică, dar pe baza ordinelor de compensare.

2
Feb 2015

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Sinteza a principalelor aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, potrivit OMFP 65/22.01.2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.

2
Feb 2015

Completarea si modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015

Fincont.NET, Codul Fiscal

Va informam ca, prin OG nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a modificat şi completat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel:

1. Intrucât, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014, articolul 153 alineatul (9) din Codul fiscal, se  completează cu prevederi ce intra in vigoare începând cu data de 1 februarie 2015, referitoare la persoana impozabilă înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, supusă înmatriculării la registrul comerţului si cu sediul activităţii economice în România, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, prin OG 4/2015 se completează corespunzator si prevederile articolului 11 alineatele (1^3) - (1^4), referitoare la tratamentul operaţiunilor taxabile desfăşurate de  persoanele impozabile stabilite în România, în perioada  în care li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) [...]

30
Ian 2015

Sinteza legislativa 23 - 30 ianuarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 60 al ministrului finanţelor publice pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare (...)

2. Ordinul nr. 65 al ministrului finanţelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

3. Ordonanţa nr. 4 a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

4. Ordinul nr. 163 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire

5. Ordonanţa nr. 5 a Guvernului privind modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

6. Ordonanţa nr. 10 a Guvernului pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

26
Ian 2015

Modificarea normelor metodologice de aplicare a cotei reduse de tva de 9% asupra serviciilor de cazare oferite

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin H.G. nr. 20 din 14 ianuarie 2015 publicata in M.Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015, s-au modificat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adaugata de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, pentru 'cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;'