fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

Azi
Ora 09:02

Cheltuielile efectuate de o societate comerciala pentru achizitionarea si ulterior demolarea unor hale de productie sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Azi
Ora 08:59

In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.

Azi
Ora 08:55

Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile legate de deplasarea in strainatate a administratorului unei societati comerciale?

ANAF, Spete

Conform dispozitiilor de la art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, fiind deductibile la calculul profitului impozabil.

Azi
Ora 08:34

Sinteza legislativa 29 august - 5 septembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 1154 al Ministrului Finanţelor Publice privind procedura de comunicare prin mijloace de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

10
Sep 2014

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii libere din Romania

Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii libere au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent, să le declare şi să plătească impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.

1. Definiţii

Veniturile din profesii libere, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente.

Veniturile din profesii libere, cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

10
Sep 2014

Obligatii fiscale persoane fizice nerezidente cu venituri din cedarea folosintei bunurilor obtinute din Romania

DGRFP Galati, Informatii Fiscale

Persoanele fizice nerezidente in Romania, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de contribuabili ai sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizae din cedarea folosinţei bunurilor şi au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor Legii nr.9 5/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii: 

- cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;

- cetăţenii statelor membre ale U.E., S.E.E. şi Confederaţiei Elveţiene.

10
Sep 2014

Contributii sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor conform OUG 88/2013

DGFP Valcea, Informatii Fiscale

În Monitorul Oficial nr. 593/20.09.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 – prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Potrivit noilor prevederi, persoanele care realizează venituri impozabile din cedarea folosinţei bunurilor datorează contribuţii sociale obligatorii pentru aceste venituri.

4
Sep 2014

Noul regim de impozitare al arendei valabil in 2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Tratamentul fiscal aplicabil, incepand cu 1 ianuarie 2014, veniturilor din arenda obtinute de persoanele fizice a fost completat prin OUG nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

Incepand cu veniturile anului 2012, impozitul pe veniturile din arenda obtinute de persoanele fizice se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, degrevand astfel proprietarii de terenuri de obligatiile de evidenta, declarare si plata aferente acestor venituri.