fincont.net Web analytics

Stiri, sinteze, legislatie

Hotel Armatti
Complex Wolf

Actualizari Legislative

28
Sep 2014

Deducere TVA - investitii fonduri europene

ANAF, Spete

O companie de apa dintr-un municipiu, in calitate de operator in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa, exploateaza, in baza unui contract de concesiune, bunuri din domeniul public (sisteme de alimentare cu apa si canalizare) apartinand Consiliului Local. Pentru realizarea unor obiective de investitii, compania utilizeaza atat surse proprii, cat si surse atrase (finantari externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si/sau local, imprumuturi bancare). Investitiile se refera la bunuri de natura patrimoniului public si constau fie in realizarea unor obiective noi (bunuri de capital), fie in modernizarea celor existente, concesionate de companie de la consiliul local. La finalizarea investitiilor, acestea intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent, se transmit, in concesiune, companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice.

28
Sep 2014

Livrarea intracomunitara prin reprezentantul fiscal

ANAF, Spete

O societate din Luxemburg se inregistreaza in scopuri de TVA printr-un reprezentant fiscal din Romania, o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA. Societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal, efectueaza achizitii de materii prime de la diversi furnizori din Romania, pe care le da spre prelucrare la societatea care îi este si reprezentant fiscal, iar produsele finite rezultate in urma prelucrarii sunt predate la reprezentantul fiscal. Produsele finite sunt facturate de compania din Luxemburg prin reprezentantul sau fiscal, catre o companie din Italia, dar acestea sunt expediate in final in state din afara Uniunii Europene, respectiv in China si Arabia Saudita. In acest context, care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent operatiunilor desfasurate de catre societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal?

29
Sep 2014

Leasing financiar si leasing de bunuri

ANAF, Spete

O societate comerciala are ca obiect principal de activitate leasing-ul financiar, majoritatea contractelor fiind incheiate cu clienti persoane fizice, iar bunurile care fac obiectul acestor contracte sunt bunuri mobile de folosinta indelungata cum ar fi: frigidere, calculatoare, televizoare, cafetiere, etc. O parte din bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, nu se regasesc in Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, astfel incat nu se poate verifica daca perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului. In aceste conditii, sunt legale contractele de leasing care au ca obiect exclusiv bunuri care nu indeplinesc conditiile de active imobilizate?

29
Sep 2014

Care sunt elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul de transport pentru a fi acceptat ca document justificativ pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitara?

ANAF, Spete

La art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza ca este scutita de taxa pe valoarea adaugata livrarea intracomunitara de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptiile prevazute de lege.

29
Sep 2014

Sinteza legislativa 19 - 26 septembrie 2014

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Legea nr. 123 pentru modificarea Codului fiscal

26
Sep 2014

Codul de inregistrare fiscala - activitati multiple

ANAF, Spete

Se solicita precizari privind procedura de atribuire a codului de inregistrare fiscala aplicabila in cazul unui contribuabil autorizat initial pentru desfasurarea in mod independent a unei profesii libere, de expert contabil, pentru care organele fiscale i-au atribuit codul de inregistrare fiscala si care ulterior, a fost autorizat si pentru desfasurarea unei activitati comerciale, fiind inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si primind un cod unic de inregistrare fiscala, in contextul optiunii respectivului contribuabil pentru inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare.

26
Sep 2014

Care este regimul TVA aplicabil in cazul unei asocieri de firme?

ANAF, Spete

O firma, denumita in continuare "A", urmeaza sa incheie cu o entitate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, denumita in continuare Asociatul, un contract privind efectuarea prin asociere a unor operatiuni in Romania. Scopul parteneriatului consta in exploatarea, evaluarea, dezvoltarea, extractia/productia si cedarea ulterioara a unor produse specifice, denumite in continuare "produse". In cele ce urmeaza, Firma A si Asociatul sunt denumite Parti.

26
Sep 2014

O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA?

ANAF, Spete

In conformitate cu art. 127 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: