Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 23 Decembrie 2003

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 23 Decembrie 2003
Art. 125
Definitia taxei pe valoarea adaugata

Publicare initiala

Art. 126
Sfera de aplicare

Publicare initiala

Art. 127
Persoane impozabile si activitatea economica

Publicare initiala

Art. 128
Livrarea de bunuri

Publicare initiala

Art. 129
Prestarea de servicii

Publicare initiala

Art. 130
Schimburi de bunuri sau servicii

Publicare initiala

Art. 131
Importul de bunuri

Publicare initiala

Art. 132
Locul livrarii de bunuri

Publicare initiala

Art. 133
Locul prestarii de servicii

Publicare initiala

Art. 134
Faptul generator si exigibilitatea - reguli generale

Publicare initiala

Art. 135
Faptul generator si exigibilitatea - cazuri speciale

Publicare initiala

Art. 136
Exigibilitatea pentru importul de bunuri

Publicare initiala

Art. 137
Baza de impozitare pentru operatiuni in interiorul tarii

Publicare initiala

Art. 138
Ajustarea bazei de impozitare

Publicare initiala

Art. 139
Baza de impozitare pentru import

Publicare initiala

Art. 140
Cota standard si cota redusa

Publicare initiala

Art. 141
Scutiri pentru operatiunile din interiorul tarii

Publicare initiala

Art. 142
Scutiri la import

Publicare initiala

Art. 143
Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare si pentru transportul international

Publicare initiala

Art. 144
Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

Publicare initiala

Art. 145
Dreptul de deducere

Publicare initiala

Art. 146
Perioada fiscala

Publicare initiala

Art. 147
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt

Publicare initiala

Art. 148
Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa

Publicare initiala

Art. 149
Regularizarea si rambursarea taxei

Publicare initiala

Art. 150
Platitorii taxei pe valoarea adaugata

Publicare initiala

Art. 151
Reguli aplicabile in cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate

Publicare initiala

Art. 152
Sfera de aplicare si regulile pentru regimul special de scutire

Publicare initiala

Art. 153
Inregistrarea platitorilor de taxa pe valoarea adaugata

Publicare initiala

Art. 154
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata

Publicare initiala

Art. 155
Facturile fiscale

Publicare initiala

Art. 156
Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului

Publicare initiala

Art. 157
Plata taxei pe valoarea adaugata la buget

Publicare initiala

Art. 158
Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

Publicare initiala

Art. 159
Documentele fiscale

Publicare initiala

Art. 160
Corectarea documentelor

Publicare initiala

Art. 161
Dispozitii tranzitorii

Publicare initiala

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf