Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 2 August 2013

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 2 August 2013
Art. 58^1
Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007

Abroga:

5. Articolul 58^1 se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf