Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 29 August 2012

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 29 August 2012
Art. 52
Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

Modifica alin. (1), lit. b)

4. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;".

Introduce alin. (4)

5. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către:

a) asocierile fără personalitate juridică, cât şi persoanele juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu;

b) persoanele fizice, plăţile efectuate de plătitorii de venituri de la alin. (1) reprezentând venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf