Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 24 Noiembrie 2004

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 58
Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii

Modifica, la art. 58, alin. (2), cuprinsul lit. a):

48^1. La articolul 58 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii şi a cheltuielilor profesionale, aferente unei luni, şi următoarele:

- deducerile personale acordate pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă.

Art. 86
Stabilirea venitului anual global

Modifica, la art. 86, alin. (1), cuprinsul lit. g):

64^1. La articolul 86 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

g) cotizaţia de sindicat plătită potrivit legislaţiei în materie pentru alte cazuri decât cele prevăzute la art. 58 şi 61.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf