Codul Fiscal - Titlul III modificari din 4 Decembrie 2008

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 4 Decembrie 2008
Art. 47
Venituri neimpozabile

Abroga:

2. Articolul 47 se abrogă.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 200/2008, art. 47 se abroga incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 67
Retinerea impozitului din veniturile din investitii

Introduce:

3. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 200/2008, alin. (2^1) se introduce incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf