Codul Fiscal - Titlul III modificari din 30 Iunie 2008

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 30 Iunie 2008
Art. 65
Definirea veniturilor din investitii

Abroga:

3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.

Introduce:

4. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf