Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 21 Iulie 2010

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 21 Iulie 2010
Art. 48
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Introduce:

ART. VI

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

 

Art. 49
Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit

Abroga:

ART. VI

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

2. La articolul 49, alineatul (7) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf