Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 23 Decembrie 2003

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 23 Decembrie 2003
Art. 247
Definitii

Publicare initiala

Art. 248
Impozite si taxe locale

Publicare initiala

Art. 249
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 250
Scutiri

Publicare initiala

Art. 251
Calculul impozitului pentru persoane fizice

Publicare initiala

Art. 252
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Publicare initiala

Art. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Publicare initiala

Art. 254
Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

Publicare initiala

Art. 255
Plata impozitului

Publicare initiala

Art. 256
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 257
Scutiri

Publicare initiala

Art. 258
Calculul impozitului

Publicare initiala

Art. 259
Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului

Publicare initiala

Art. 260
Plata impozitului

Publicare initiala

Art. 261
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 262
Scutiri

Publicare initiala

Art. 263
Calculul taxei

Publicare initiala

Art. 264
Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

Publicare initiala

Art. 265
Plata taxei

Publicare initiala

Art. 266
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 267
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

Publicare initiala

Art. 268
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

Publicare initiala

Art. 269
Scutiri

Publicare initiala

Art. 270
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Publicare initiala

Art. 271
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Publicare initiala

Art. 272
Scutiri

Publicare initiala

Art. 273
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 274
Calculul impozitului

Publicare initiala

Art. 275
Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

Publicare initiala

Art. 276
Scutiri

Publicare initiala

Art. 277
Plata impozitului

Publicare initiala

Art. 278
Reguli generale

Publicare initiala

Art. 279
Calculul taxei

Publicare initiala

Art. 280
Scutiri

Publicare initiala

Art. 281
Plata taxei

Publicare initiala

Art. 282
Taxe speciale

Publicare initiala

Art. 283
Alte taxe locale

Publicare initiala

Art. 284
Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Publicare initiala

Art. 285
Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice

Publicare initiala

Art. 286
Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Publicare initiala

Art. 287
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Publicare initiala

Art. 288
Deciziile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

Publicare initiala

Art. 289
Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Publicare initiala

Art. 290
Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Publicare initiala

Art. 291
Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Publicare initiala

Art. 292
Indexarea impozitelor si taxelor locale

Publicare initiala

Art. 293
Elaborarea normelor

Publicare initiala

Art. 294
Sanctiuni

Publicare initiala

Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Publicare initiala

Art. 296
Dispozitii tranzitorii

Publicare initiala

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf