Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul III modificari din 25 Iulie 2005

Impozitul pe venit

  • Titlul III
  • 25 Iulie 2005
Art. 67^1

Introduce cuprinsul art. 67^1:

1. După articolul 67, se introduce articolul 67^1 cu următorul cuprins:

ART. 67^1

Impozitul pe venituri din investiţii nu se aplică pentru prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea", realizate de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost emise aceste acţiuni în condiţiile legii privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv sau, după caz, moştenitorii legali sau testamentari ai acestora.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf