Codul Fiscal - Titlul IX^1 modificari din 7 Decembrie 2004

Infractiuni

  • Titlul IX^1
  • 7 Decembrie 2004
Art. 296^1

Abroga, la art. 296^1, alin. (1), lit. a):

5. La articolul 296^1 alineatul (1), litera a) se abrogă.

Modifica, la art. 296^1, alin. (2), cuprinsul lit. c):

6. La articolul 296^1 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) şi k);

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf