Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul X modificari din 24 Noiembrie 2004

Dispozitii finale

  • Titlul X
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 298
Abrogarea actelor normative
Abroga, la art. 298, alin. (1), pct 43^1:
articolul 298 alineatul (1), punctul 43^1 se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf