Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 24 Noiembrie 2004

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
Modifica, la art. 116, cuprinsul alin. (5):
(5) Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.
Art. 123
Stabilirea impozitului

Modifica, la art. 123, cuprinsul alin. (1):

ART. 123

(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf