Codul Fiscal - Titlul I modificari din 7 Decembrie 2004

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 7 Decembrie 2004
Art. 6
Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale

Introduce, la art. 6, dupa alin. (4), alin. (5), (6), (7) si (8):

1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

(5) Comisia fiscală centrală constituită în baza prevederilor prezentului articol are competenţa de a emite soluţii fiscale individuale anticipate, la solicitarea contribuabililor mari, definiţi astfel potrivit legii, iar de la 1 ianuarie 2007, şi la solicitarea celorlalţi contribuabili, în baza analizelor efectuate asupra documentaţiilor depuse de către aceştia. Criteriile şi documentele necesare pentru obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(6) Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ fiscal emis de Comisia centrală fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare.

(7) Soluţia fiscală individuală anticipată este opozabilă şi obligatorie faţă de organele fiscale numai dacă situaţia de fapt ulterioară coincide cu prezentările şi documentele avute în vedere la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate. În caz contrar, soluţia fiscală individuală anticipată se consideră desfiinţată cu efect retroactiv.

(8) Soluţia fiscală individuală anticipată nu mai este valabilă dacă prevederile legale în baza cărora a fost luată decizia se modifică.

Art. 12^1
Abroga art. 12^1:
2. Articolul 12^1 se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf