Codul Fiscal - Titlul IX^1 modificari din 23 Iunie 2010

Infractiuni

  • Titlul IX^1
  • 23 Iunie 2010
Art. 296^1

Introduce:

23. La articolul 296^1 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.

Modifica:

24. La articolul 296^1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g), i), l) şi m);

 

25. La articolul 296^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) - i) şi k), organul de control competent dispune oprirea activităţii, sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia, cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf