Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 24 Noiembrie 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 237
Situatii privind modul de valorificare
Abroga, la art. 237, alin. (3):
105^2. Alineatul (3) al articolului 237 şi articolul 238 se abrogă.
Art. 238
Preturi minime
Abroga art. 238:

105^2. Alineatul (3) al articolului 237 şi articolul 238 se abrogă.

Art. 243
Conditii de cesionare si instrainare
Abroga art. 243:
108. Articolul 243 se abrogă.
Art. 244
Intarzieri la plata accizelor

Modifica cuprinsul art. 244:

108^1. Articolul 244 va avea următorul cuprins:

ART. 244

Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei antrepozitarului şi închiderea activităţii acestuia până la plata sumelor restante.

Art. 245
Infractiuni
Abroga art. 245:
109^1. Articolul 245 se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf