Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 7 Decembrie 2004

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 7 Decembrie 2004
Art. 284
Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Introduce, la art. 284, dupa alin. (11), alin. (12):

4. La articolul 284, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

(12) Taxele de timbru prevăzute de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, se reduc la jumătate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf