Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 107 din 18 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile in proprietatea publica a statului

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publica a statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 4 iulie 2012, cu urmatoarea modificare:

- La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Imobilele prevazute la alin. (1) sunt date în administrarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu titlu gratuit." Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf