Monitorul Oficial nr. 230 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 400 din 18 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile

Decret nr. 401 din 18 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

Decret nr. 402 din 18 aprilie 2013

Privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile in proprietatea publica a statului

Hotarare nr. 175 din 16 aprilie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Hotarare nr. 176 din 16 aprilie 2013

Privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Hotarare nr. 178 din 16 aprilie 2013

Pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea prefecturilor si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarare nr. 180 din 16 aprilie 2013

Pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita

Legea nr. 105 din 18 aprilie 2013

Pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile

Legea nr. 106 din 18 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

Legea nr. 107 din 18 aprilie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile in proprietatea publica a statului

Ordin nr. 39 din 17 aprilie 2013

Privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014 - 2020

Ordonanta de Urgenta nr. 28 din 10 aprilie 2013

Pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf