Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4003 din 28 iunie 2013

Privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Iasi

În baza art. 57 alin. (1), (2) si (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Metodologiei de organizare si functionare a centrelor de excelenta, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.577/2011 si a Adresei Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi nr. 1.130 din 14 martie 2013, prin care se solicita înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Iasi, cu personalitate juridica,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se înfiinteaza Centrul Judetean de Excelenta Iasi, cu personalitate juridica, cu sediul în cadrul Colegiului "Costache Negruzzi", str. Toma Cozma nr. 4, Iasi.

 

ART. 2

 

Organigrama Centrului Judetean de Excelenta Iasi este aprobata de Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, cu încadrarea stricta în numarul de posturi finantate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judetul Iasi.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala învatamânt în limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, Centrul National de Evaluare si Examinare, Directia Generala Buget-Finante si Resurse Umane, precum si Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf