Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1912 din 20 mai 2013

Privind acordarea titlului de parc industrial Societatii "Parc Industrial HIT" - S.R.L.

Având în vedere prevederile:

- art. 2 si art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare;

- art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu modificarile ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda titlul de parc industrial Societatii "Parc Industrial HIT" - S.R.L., cu sediul în judetul Bacau, comuna Hemeius, satul Hemeius, Str. Garii nr. 100, corp administrativ G1, cod unic de înregistrare 15904533, care administreaza parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevazute la art. 2.

 

ART. 2

 

Terenul pentru care se acorda titlul de parc industrial are urmatoarele caracteristici:

a) este amplasat în teritoriul administrativ al comunei Hemeius, judetul Bacau, Str. Garii nr. 100, si este înscris în cartea funciara nr. 60527 Hemeius, nr. cadastral 60527;

b) are o suprafata de 10,85 ha si este situat în intravilan.

 

ART. 3

 

(1) Locatia terenului pentru care se acorda titlul de parc industrial este prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Titlul de parc industrial este valabil 28 de ani, în conditiile respectarii caracteristicilor de parc industrial prevazute de legislatia în vigoare.

 

ART. 4

 

Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice rapoarte anuale privind activitatile realizate în parcul industrial.

 

ART. 5

 

În baza titlului de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, societatile comerciale localizate în parcul industrial HIT - Hemeius pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate în parcurile industriale, în situatia îndeplinirii conditiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna în aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale.

 

ART. 6

 

Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial, potrivit prezentului ordin, este comuna Hemeius, judetul Bacau.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Sevil Shhaideh,
secretar de stat

 

 

ANEXA 1*)

 

*) Anexa este reprodusa în facsimil.

 

Locatia terenului pentru care se acorda titlul de parc industrial

 

Parc industrial HIT

Str. Garii nr. 100

Comuna Hemeius, judetul Bacau

 

Plan de amplasament

 

Zona rezidentiala

P. NEAMT

Bacau

DN15

459 m

 

DC192

Acces parc

Platforma betonata

 

Spre DJ 119B

Centura Brasov - P. Neamt

327 m

Calea Ferata Bacau P. Neamt

 

DE

Comuna Hemeius

islaz comunal

 

DE

Zona rezidentiala

 

Comuna Hemeius

islaz comunal

 

*) Imaginea Planului de amplasament se găseşte în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 310 din 29 mai 2013, la pagina 15. (a se vedea imaginea asociată)

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf