Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 18 din 13 februarie 2013

Privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre:

 

ART. 1

 

(1) Se constituie Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, denumita în continuare Comisia.

(2) Propunerile legislative privind legile electorale se initiaza de catre parlamentari, potrivit dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României, republicata, si se depun la Comisie.

 

ART. 2

 

(1) Comisia prevazuta la art. 1 se compune din 15 membri, desemnati de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat.

(2) Comisia este condusa de un birou alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti si 2 secretari.

(3) Componenta nominala a Comisiei si a biroului sau sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(4) În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se afla în imposibilitatea de a participa la lucrari, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(5) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin 3 zile înainte de catre presedinte sau, în lipsa acestuia, de catre un vicepresedinte care îl înlocuieste.

 

ART. 3

 

(1) Sedintele Comisiei nu sunt publice.

(2) În interesul desfasurarii lucrarilor, Comisia poate invita sa participe la dezbateri specialisti si reprezentanti ai autoritatilor publice sau ai unor organizatii neguvernamentale.

(3) Conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masa au acces la lucrarile Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

(4) Votul în Comisie este deschis.

(5) Lucrarile Comisiei se înregistreaza si se stenografiaza.

 

ART. 4

 

Comisia va elabora pâna la data de 1 noiembrie 2013 propunerile legislative privind legile electorale.

 

ART. 5

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si ale Senatului vor dispune masurile necesare pentru asigurarea activitatii Comisiei.

 

ART. 6

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, îsi înceteaza aplicarea Hotarârea Parlamentului României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse si elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 27 martie 2012, cu modificarile ulterioare.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 


 

ANEXA 1

 

COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

I. Componenta Comisiei:

1. Valeriu-Stefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD

2. Eugen Nicolicea, deputat, Grupul parlamentar PSD

3. Miron Tudor Mitrea, deputat, Grupul parlamentar PSD

4. Ioan Adam, deputat, Grupul parlamentar PSD

5. Petru Gabriel Vlase, deputat, Grupul parlamentar PSD

6. Doina-Elena Federovici, senator, Grupul parlamentar PSD

7. Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL

8. Puiu Hasotti, senator, Grupul parlamentar PNL

9. Ioan Ghise, senator, Grupul parlamentar PNL

10. Ioan Oltean, deputat, Grupul parlamentar PDL

11. Andrei-Liviu Volosevici, senator, Grupul parlamentar PDL

12. Luminita-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD

13. Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR

14. Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minoritatilor nationale

15. Neagu Mihai, senator, Grupul parlamentar PC

 

II. Componenta biroului Comisiei:

1. Presedinte: Valeriu-Stefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD

2. Vicepresedinte: Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL

3. Vicepresedinte: Andrei-Liviu Volosevici, senator, Grupul parlamentar PDL

4. Vicepresedinte: Luminita-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD

5. Secretar: Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR

6. Secretar: Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minoritatilor nationale

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf