Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 200 din 26 aprilie 2013

Privind sanctionarea Societatii "United Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscala 14045240/01.07.2001, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, consemnata în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 10 aprilie 2013, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, Bucuresti, sectorul 3, J40/13866/2011, CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012,

a constatat urmatoarele:

1. Începând cu data autorizarii (Decizia nr. 123/2012) si pâna la data încheierii controlului nu a fost transmisa la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nicio raportare privind taxa de functionare.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) si e^1) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Pâna la data controlului societatea nu a transmis, în format letric si electronic, raportarile periodice aferente trimestrului II/2012 si, respectiv, raportarile contabile aferente semestrului I 2012.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a) - d) si pct. II din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Raportarile periodice aferente trimestrelor III si IV 2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric si electronic.

Astfel au fost încalcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) si art. 3 pct. III lit. a) - d) din Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le întocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, cu modificarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) si m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Au fost înregistrate eronat primele de asigurare intermediate în contul 462 "Creditori diversi - Astra Asigurari", în loc de contul 401 "Decontari cu asiguratorii si reasiguratorii privind primele intermediate".

Astfel au fost încalcate prevederile cap. III pct. 2 "Planul de conturi pentru brokerii de asigurare" din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii dreptului asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, Bucuresti, sectorul 3, J40/13866/2011, CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012.

 

ART. 2

 

(1) Dupa data retragerii autorizatiei de functionare, brokerului de asigurare i se interzic desfasurarea activitatilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenta pe durata derularii contractelor în curs ori în legatura cu regularizarea daunelor, precum si desfasurarea oricaror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia sa îsi notifice clientii, în vederea efectuarii platii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asiguratori.

(3) Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicarii prezentei decizii.

 

ART. 3

 

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, executarea masurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf