Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul VI modificari din 30 Iulie 1996

Contraventii si infractiuni

  • Capitolul VI
  • 30 Iulie 1996
Art. 38

Modifica alin. (4), lit. b)

7. Articolul 38 punctul 4 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;"

Introduce in alin. (4) lit. e), f) si g)

8. Articolul 38 punctul 4 se completează cu literele e), f) şi g), care vor avea următorul cuprins:

"e) întocmirea şi depunerea raportărilor periodice stabilite de Ministerul Finanţelor;

f) prezentarea unor bilanţuri contabile şi raportări contabile periodice care conţin date eronate sau necorelate;

g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate în perioada de raportare respectivă."

Art. 39

Modfica alin. (1)

9. Articolul 39 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 39

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 şi 4 lit. a) - f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei."

Modifica alin. (3)

10. Articolul 39 alineatul (3) se completează şi va avea următorul cuprins:

"(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 26 şi 27."

Introduce alin. (4)

11. Articolul 39 se completează cu alineatul (4), care va avea următorul cuprins:

"(4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se suportă de persoanele vinovate."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf