Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul VII modificari din 30 Iulie 1996

Dispozitii tranzitorii si finale

  • Capitolul VII
  • 30 Iulie 1996
Art. 43

Modifica:

12. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 43

Unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională vor conduce contabilitatea cantitativ şi valoric pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.

Trecerea la evidenţa cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1998, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf