Legea Contabilitatii - Capitolul VI modificari din 11 Decembrie 2014

Contraventii si infractiuni

  • Capitolul VI
  • 11 Decembrie 2014
Art. 41

Modifica:

18. La articolul 41, punctul 2, litera g) şi punctul 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

g) depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);

..........................................................................

9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf