Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul IV modificari din 30 Mai 2012

Modificarea actului constitutiv

  • Titlul IV
  • 30 Mai 2012
Art. 204

Modifica:

ART.18

16. La articolul 204, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere."

Art. 206

Modifica:

ART.18

17. La articolul 206, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Când opoziţia a fost admisă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data la care hotărârea a rămas definitivă, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să îl excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului."

Art. 208

Modifica:

ART.18

18. La articolul 208, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf