Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul I modificari din 30 Mai 2012

Dispozitii generale

  • Titlul I
  • 30 Mai 2012
Art. 1

Modifica:

ART.18

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 1

(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române."

Art. 2

Modifica:

ART.18

3. La articolul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 2

Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:".

Art. 4

Modifica:

ART.18

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 4

Societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, în afară de cazul în care legea prevede altfel."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf