Monitorul Oficial nr. 402 din 2013

Actul nu a fost gasit.

Decret nr. 644 din 2 iulie 2013

Pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii"

Hotarare nr. 390 din 19 iunie 2013

Privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebes si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebes in domeniul public al statului si in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

Hotarare nr. 404 din 19 iunie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica", regie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

Hotarare nr. 417 din 26 iunie 2013

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Legea nr. 216 din 2 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii"

Ordin nr. 574 din 20 iunie 2013

Privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Ordin nr. 917 din 3 iulie 2013

Privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie

Ordin nr. 918 din 3 iulie 2013

Privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2013
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf