Legea Contabilitatii - Capitolul IV actualizat in 20 Ianuarie 2000 (Republicare)

Bilantul contabil

  • «
  • 20 Ianuarie 2000
  • »
Art. 27

(1) Bilanţul contabil se întocmeşte obligatoriu anual, precum şi în situaţia fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, după caz.

(2) Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, precum şi pentru alte persoane juridice Ministerul Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile şi la alte perioade decât anual.

(3) Bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierderi, respectiv contul de execuţie în cazul instituţiilor publice, anexe şi raportul de gestiune.

(4) Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate când acesta începe la data înfiinţării, respectiv a înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

(5) Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil vor fi corectate în anul în care acestea se constată, bilanţurile contabile ale exerciţiilor anterioare nemaiputând fi modificate.

(1) Bilanţul contabil se întocmeşte obligatoriu anual, precum şi în situaţia fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, după caz.

(2) Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, precum şi pentru alte persoane juridice Ministerul Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile şi la alte perioade decât anual.

(3) Bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierderi, respectiv contul de execuţie în cazul instituţiilor publice, anexe şi raportul de gestiune.

(4) Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate când acesta începe la data înfiinţării, respectiv a înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

(5) Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea şi depunerea bilanţului contabil vor fi corectate în anul în care acestea se constată, bilanţurile contabile ale exerciţiilor anterioare nemaiputând fi modificate.

Art. 28

La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele reguli:

  • a) posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
  • b) compensări între conturile ce se înscriu în bilanţ şi, respectiv, între veniturile şi cheltuielile din contul de profit şi pierderi nu sunt admise.

La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele reguli:

  • a) posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
  • b) compensări între conturile ce se înscriu în bilanţ şi, respectiv, între veniturile şi cheltuielile din contul de profit şi pierderi nu sunt admise.
Art. 29

Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome.

Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome.

Art. 30

(1) Bilanţul contabil, după aprobare, se publică în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Bilanţul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, bilanţul contabil, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, dacă legea nu dispune altfel.

(1) Bilanţul contabil, după aprobare, se publică în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Bilanţul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, bilanţul contabil, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 31

(1) Un exemplar al bilanţului contabil anual se depune până cel mai târziu la data de 15 aprilie a anului următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, departamentele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finanţelor un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.

(1) Un exemplar al bilanţului contabil anual se depune până cel mai târziu la data de 15 aprilie a anului următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, departamentele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finanţelor un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.

Art. 32

Pentru verificarea calculării şi regularizarea cu bugetul de stat şi cu bugetele locale, după caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune lunar la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", conform modelului şi la termenele stabilite de Ministerul Finanţelor.

Pentru verificarea calculării şi regularizarea cu bugetul de stat şi cu bugetele locale, după caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune lunar la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", conform modelului şi la termenele stabilite de Ministerul Finanţelor.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf