Taxa pe Valoare Adaugata

24
Mar 2014

Modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133/24.02.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplică în următoarele situaţii: [...]

18
Feb 2014

Tratament fiscal sub aspectul TVA in cazul serviciilor prestate din UE pentru reclama TV difuzata in Romania

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG  44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului fiscal cu completari si modificari ulterioare; Directiva 2006/112/CCE

In concordanta cu prevederile art. 44 din Directiva 2006/112/CCE privind sistemul comun al  taxei pe valoarea adaugata, transpus in legislatia romaneasca prin art. 133 alin. (2) din Codul  fiscal conform, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca  atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii  sale economice.

31
Ian 2014

Determinarea plafonului pentru TVA la incasare

Determinarea plafonului pentru TVA la incasare

Printr-un documentar postat pe site, ANAF informează că, începând cu 1 ianuarie 2014, au intrat în vigoare noile prevederi privind sistemul TVA la încasare, modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

Una dintre modificările aduse sistemului TVA la încasare prin actul normativ menţionat mai sus se referă la modalitatea de determinare a cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei.

9
Ian 2014

Procedura de trecere de la aplicarea obligatorie la aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2014

Procedura de trecere de la aplicarea obligatorie la aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  incepand cu data de 1 ianuarie 2014

Potrivit O.U.G nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicata in M.Of. nr. 809 din 19 decembrie 2013, în vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  începând cu data de 1 ianuarie 2014, se va aplica urmatoarea procedură:

1. Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare: [...]

9
Ian 2014

Aplicarea sistemului TVA la incasare in 2014

Aplicarea sistemului TVA la incasare in 2014

Printr-un documentar publicat pe site, ANAF informeaza contribuabilii ca, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809/19.12.2013, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, prin care se instituie opţiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Principalele aspecte privind aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare, sunt: [...]

18
Noi 2013

Decizia CJUE care modifica TVA la tranzactiile imobiliare ale persoanelor fizice

Decizia CJUE care modifica TVA la tranzactiile imobiliare ale persoanelor fizice

Pe data de 7 noiembrie 2013, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a dat o decizie modifica modul de calcul a TVA la tranzactiile imobiliare facute de persoanele fizice. Iata textul integral al hotararii.

CJUE s-a pronuntat joi in Cauzele conexate C 249/12 si C 250/12, Tulica si Plavosin avand ca obiect cereri de decizie preliminara formulate in temeiul articolul 267 TFUE de Inalta Curte de Casatie si Justitie (Romania), prin deciziile din 15 martie 2012, primite de Curte la 22 mai 2012, in procedurile Corina-Hrisi Tulica impotriva Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor (C 249/12), si Calin Ion Plavosin impotriva Directiei Generale a Finantelor Publice Timis - Serviciul Solutionare Contestatii, Activitatea de Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie Fiscala Timis (C 250/12).

14
Noi 2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013
Organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal :

a) infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

şi/sau

b) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

14
Noi 2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, aflate in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, conform O.A.N.A.F. nr. 3331/2013
În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară, organ fiscal competent întocmeşte decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară.

Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf