Spete

17
Oct 2014

Inregistrarea in evidenta fiscala a obligatilor stabilite suplimentar de inspectia fiscala

ANAF, Spete

Care este modul de inregistrare in evidenta fiscala a constatarilor cuprinse intr-un act de control, respectiv daca obligatiile suplimentare constatate de organul de control sunt inregistrate la data intocmirii actului sau prin corectarea inregistrarilor efectuate pe baza declaratiilor contribuabilului?

17
Oct 2014

Exista o procedura privind virarea sumei pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit? Se controleaza modul de utilizare a sumelor provenind din sponsorizarea cu 2%?

ANAF, Spete

Prin Normele interne de lucru privind emiterea deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice, s-a stabilit procedura de virare a sumelor reprezentând până la 2% din venitul anual pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit, potrivit art. 54 alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

17
Oct 2014

Plata impozitului pe profit stabilit suplimentar

ANAF, Spete

O societate a fost supusa in luna martie 2007 unei inspectii fiscale generale, ocazie cu care s-a stabilit impozit pe profit suplimentar si dobanda calculata (toate stabilite la data de 31.03.2007). In perioada 01.04.2007-31.12.2007 societatea a inregistrat pierderi financiar-contabile mai mari decat impozitul pe profit stabilit suplimentar. Mai trebuie sa plateasca societatea impozit pe profit?

10
Oct 2014

Ce declaratii se depun pe perioada suspendarii activitatii si pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat de organul fiscal?

ANAF, Spete

In conditiile suspendarii activitatii societatii se poate aplica regimul de declarare derogatoriu reglementat prin O.M.F.P. nr.. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu, publicat in M.O. nr. 593/08.07.2005. Conform acestui act normativ, in caz de inactivitate temporara pentru o perioada mai mare de 12 luni dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu, regim aprobat de catre organul fiscal.

10
Oct 2014

Care sunt obligatiile declarative pentru o societate comerciala care si-a suspendat temporar activitatea?

ANAF, Spete

Declaratiile fiscale se depun de catre persoanele obligate conform Codului fiscal si la termenele prevazute de acesta, si conform obligatiilor declarative inscrise in vectorul fiscal al fiecarui contribuabil.

In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatea administrarii obligatiilor fiscale.

10
Oct 2014

Sunt obligat sa depun declaratii fiscale in caz de inactivitate temporara?

ANAF, Spete

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu, in caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.

7
Oct 2014

In cazul schimbarii sediului unei firme, aceasta avand deja certificat digital pentru depunerea electronica a declaratiilor, cum se procedeaza? Trebuie obtinut un certificat nou?

ANAF, Spete

Puteţi folosi în continuare certificatul digital emis de ANAF pentru depunerea on-line a declaraţiilor fiscale, dar, pentru ca acestea să ajungă corect la noua unitate fiscală în raza căreia sunteţi arondat, trebuie să anunţaţi această nouă unitatea fiscală la care v-aţi mutat (depunând declaraţia 050).

7
Oct 2014

Cum se inregistreaza in Romania sediul permanent al unei firme straine?

ANAF, Spete

Potrivit punctului 68.1. din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, inregistrarea fiscală a sediilor permanente se face conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 şi urmatoarele din Codul de procedura fiscală. (Art. 68 a devenit în forma republicata art. 72).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf