Sinteza legislativa 6 - 20 martie 2015

23 Martie 2015, Sinteza Legislativa

Ordinul nr. 632 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 – Declaraţie privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015.

Prin prezentul ordin se modifică formularul 311 - Declaraţie privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal.

Formularul se depune de către:

  • persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau h) Cod fiscal şi care efectuează după anularea înregistrării în scopuri de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate;
  • persoanele impozabile care au aplicat sistemul de TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu conform art. 153 alin. 9, lit. a-e sau h) Cod fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
  • persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. 11 şi 13 Cod fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau h) Cod fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA livrări de bunuri prin organele de executare silită;
  • persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform art. 153 alin. 9, lit. g) Cod fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.
Se declară până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf