Sinteza Legislativa

20
Mai 2015

Sinteza legislativa 8 -15 mai 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Legea nr. 97 pentru modificarea art. 137 alin. 1 din Codul muncii.

2. Circulara nr. 17 a Băncii Naţionale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă.

22
Apr 2015

Sinteza legislativa 10 - 17 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 837 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 3392 din 2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 6 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

22
Apr 2015

Sinteza legislativa 3 - 10 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

7
Apr 2015

Sinteza legislativa 20 martie - 3 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 98 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportate a cheltuielilor aferente procedurii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

2. Ordinul nr. 609 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

3. Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României privind nivelul dobânzii de referinţă.

23
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 20 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordinul nr. 632 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 311 – Declaraţie privind taxa pe valoare adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. 9, lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal.

10
Mar 2015

Sinteza legislativa 27 februarie - 6 martie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 218 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

2
Mar 2015

Sinteza legislativa 6 - 27 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 159 al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea modelului şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

2. Ordinul nr. 467 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili.

3. Ordinul nr. 468 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii.

4. Ordinul nr. 170 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

5. Ordinul nr. 197 al ministrului finanţelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal, pentru anul 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

6
Feb 2015

Sinteza legislativa 1 - 6 februarie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Ordonanţa nr. 8 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf