Stiri - Pagina 75

12
Ian 2012

Principalele modificari aduse prin oug 125/2011 in domeniul accizelor si impozitelor si taxelor locale

Fincont.NET, Codul Fiscal

Accize

1. În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după informarea autorităţilor competente înainte de începerea deplasării prin procedura stabilită prin Ordin al preşedintelui ANAF.

2. Se majorează acciza la motorină de la 358 euro/tonă la 374 euro/tonă, respectiv de la 302,51 euro/1.000 litri la  316,03 euro/1.000 litri.

Impozite şi taxe locale

1. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, clădirile aflate în domeniul privat al statului, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

10
Ian 2012

Principalele modificari aduse de OUG 125/2011 regimului fiscal aplicat impozitului pe profit

Fincont.NET, Codul Fiscal
Principalele modificari aduse de OUG 125/2011 regimului fiscal aplicat impozitului pe profit
1. Prevederi cu caracter general:
Venituri neimpozabile
Cheltuieli
Amortizarea fiscală
2. Prevederi pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)
3. Prevederi specifice contribuabililor inactivi
16
Noi 2011

Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

Fincont.NET, Codul Fiscal
Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost modificată şi completată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.
În acest context, contribuabilii care au în derulare eşalonări la plată pot beneficia de facilităţile fiscale privind anularea penalităţilor.
Obiectul înlesnirilor la plată:
Pentru obligaţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), organul fiscal poate acorda următoarele înlesniri la plată [...]

2
Noi 2011

In luna noiembrie 2011, trebuie sa se depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate.

Fincont.NET, Obligatii Fiscale
In luna noiembrie 2011, trebuie sa se depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate.

In luna noiembrie 2011, trebuie să se depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 noiembrie :

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna octombrie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf