Stiri - Pagina 3

4
Mai 2015

Procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. nr. 218 din 27 februarie 2015 publicat  în Monitorul Oficial  nr. 149 din 27 februarie 2015, s-a reglementat procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

29
Apr 2015

Ordonanta de urgenta nr. 8 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 285 din 28 aprilie 2015

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Prin prezenta ordonanţă se aduc modificări la O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
22
Apr 2015

Sinteza legislativa 10 - 17 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 837 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 3392 din 2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 6 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

22
Apr 2015

Modificarea si completarea Codului fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 6 din 7 aprilie 2015

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.U.G. nr. 6 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, prin extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% începând cu data de 1 iunie 2015, pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

22
Apr 2015

Sinteza legislativa 3 - 10 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

Legea nr. 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

8
Apr 2015

Consideratii privind tratamentul fiscal al diferentelor negative din reevaluarea imobilizarilor corporale

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Regulile generale privind tratamentul contabil al operatiunilor economice efectuate au fost reglementate pana in anul 2014, inclusiv, prin O.M.F.P nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Incepand cu anul 2015, aceste reguli generale sunt reglementate prin O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

7
Apr 2015

Sinteza legislativa 20 martie - 3 aprilie 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa

Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Ordinul nr. 98 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportate a cheltuielilor aferente procedurii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

2. Ordinul nr. 609 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

3. Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României privind nivelul dobânzii de referinţă.

2
Apr 2015

Raspunsul Ministerului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania la adresa Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Germania, ca raspuns la solicitarea Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania, a transmis un punct de vedere oficial privind aplicarea pe teritoriul Germaniei a Legii privind salariul minim în sectorul transporturilor.

Prezentam, in cele ce urmeaza, sintetic, răspunsul formulat atat in numele institutiei guvernamentale mentionate cat si in numele cancelarului federal, dr. Angela Merkel:

Prin Legea privind salariul minim, în Germania a fost introdus pentru prima dată un salariu minim în toate sectoarele, cu scopul de a se asigura o protecţie minimă adecvată pentru toate angajatele şi angajaţii care lucrează în Germania, astfel incat nu doar angajaţii care sunt angajaţi la angajatori germani să fie protejaţi, ci toţi angajaţii care activează în Germania.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf