Stiri - Pagina 2

26
Ian 2016

In atentia contribuabililor referitor la obligatiile fiscale ale contribuabililor care desfasoara activitati Independente in anul 2016

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, stabilie de organul fiscal.

Baza de calcul pentru plăţi anticipate este venitul anual estimat prin Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit - Formularul 220 sau venitul net din Declaraţia privind venitul realizat - Formularul 200.

Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie).

Cota de impozit este de 16% şi se aplică la baza de calcul.

26
Ian 2016

In atentia contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente - referitor la formularul 600

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3655/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 938/18.12.2015, a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, formular care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

25
Ian 2016

In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA referitor la corectarea erorilor materiale din deconturile de TVA

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3604/2015 au fost aprobate instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.

Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent:

  • la iniţiativa acestuia;

  • la solicitarea persoanei impozabile.

Organul fiscal competent este organul fiscal în evidenţa căruia persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA.

22
Mai 2015

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in anumite cazuri

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Potrivit prevederilor Legii nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
20
Mai 2015

Sinteza legislativa 8 -15 mai 2015

Fincont.NET, Sinteza Legislativa
Vă informăm că au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, care pot fi de interes pentru dumneavoastră şi activitatea pe care o desfăşuraţi:

1. Legea nr. 97 pentru modificarea art. 137 alin. 1 din Codul muncii.

2. Circulara nr. 17 a Băncii Naţionale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă.

20
Mai 2015

Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. nr. 528 din 6 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015, s-a aprobat Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Procedura reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate de autorităţile şi instituţiile publice.

20
Mai 2015

Plafoanele zilnice si limitarile impuse operatiunilor de incasari si plati in numerar

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Pentru aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, se impune a se ţine cont de urmatoarele distinctii/particularităţi:

4
Mai 2015

Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

Va aducem la cunostinta ca in data de 30 mai 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 513 al MFP cu privire la modelul si continutul registrului de bani personali. Conform prezentului ordin operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Registrul de bani personali va avea paginile numerotate în ordine crescătoare, începând cu prima filă numerotată cu cifra 1 şi va fi semnat pe ultima pagină de administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.  [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf