Informatii Juridice

5
Feb 2014

Exemple practice privind calculul CASS pentru veniturile din chirii

Fincont.NET, Informatii Juridice
Exemple practice privind calculul CASS pentru veniturile din chirii

De la 1 ianuarie 2014, contribuabilii care obtin venituri din chirii trebuie sa plateasca contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS).

Potrivit reglementarile in vigoare, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta

- diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut,

- diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale [...]

31
Ian 2014

Modificarea categoriilor de constructii care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu

Fincont.NET, Informatii Juridice
Modificarea categoriilor de constructii care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu

Prin HOTARAREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial nr. 44 din 20 ianuarie 2014, s-au reglementat noi categorii de constructii care trebuiesc supuse avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu, astfel:

- clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp; [...]

8
Ian 2014

Adeverinte privind vechimea in munca a salariatilor

Fincont.NET, Informatii Juridice
Adeverinte privind vechimea in munca a salariatilor

Angajatorul are obligatia de a eliberara adeverinte care sa ateste activitatea desfasurata de salariati sai sau de fostii salariati (pentru perioada 1978-2010),  cu salariile brute si nete pentru fiecare luna, adeverinta fiind necesara la Casa de pensii.

Temeiul legal al eliberarii de catre angajatori pentru salariati si fostii salariati, a adeverintelor, il constituie art. din 34 alin. (5) din Codul muncii republicat, potrivit caruia la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

16
Dec 2013

Modificarea si completarea COR in noiembrie 2013

Fincont.NET, Informatii Juridice
Modificarea si completarea COR in noiembrie 2013

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 692 din data de 13 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 2176/931/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Actul normativ modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) cu noi ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale.

5
Sep 2013

Documente necesare pentru intocmirea cererii de acordare a indemnizatiei de somaj

Fincont.NET, Informatii Juridice
Documente necesare pentru intocmirea cererii de acordare a indemnizatiei de somaj

Potrivit ANOFM, documentele necesare pentru intocmirea cererii de acordare a indemnizatiei de somaj sunt:

1. actul de identitate, in original;

2. actele de studii si de calificare, in original si in copie;

3. adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

4. acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

9
Iul 2013

Lista statelor cu care Romania aplica acorduri in domeniul securitatii sociale in conformitate cu principiile regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala

a) Statele cu care România aplică acorduri în domeniul securităţii sociale în conformitate cu principiile regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială:

  • Canada
  • Coreea
  • Macedonia
  • Moldova
  • Turcia

b) Statele cu care Romania aplica alte acorduri si conventii bilaterale de securitate sociala

  • U.R.S.S.
  • Regatul Maroc
25
Mar 2013

Documentar privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Fincont.NET, Informatii Juridice

Regimul legal privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României este reglementat prin OUG nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Important: În sensul ordonanţei de urgenţă, prin STRAIN se intelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

25
Mar 2013

Documentar privind regimul stainilor in Romania

Fincont.NET, Informatii Juridice

Intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora  sunt reglementate prin O.U.G. Nr. 194 din 12 decembrie 2002 republicată, privind regimul străinilor în România, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.

Important: In sensul ordonantei de urgenta, prin  STRĂIN  se intelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf