Procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii

04 Mai 2015, Informatii Fiscale

Sigilarea unităţii

În cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedează şi la sigilarea unităţii.

Dacă sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată la data constatării faptei, organele de control încheie un proces-verbal în care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea imediată a măsurii suspendării, respectiv sigilării.  Sancţiunile contravenţionale în aceste cazuri se aplică în termen de 24 de ore de la data constatării faptei.

În situaţiile în care sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată în mod practic, organele de control dispun suspendarea activităţii şi menţionează în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor împrejurările care fac imposibilă aplicarea măsurii sigilării.

În momentul sigilării/desigilării unităţii operatorului economic, organele de control încheie un proces-verbal de sigilare/desigilare.

Sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic.

Concomitent cu sigilarea unităţii, organele de control afişează la loc vizibil un anunţ referitor la suspendarea activităţii operatorului economic, de regulă in interiorul unităţii pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior.

Anunţul respectiv este tipărit cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:

"ACTIVITATE SUSPENDATĂ DE (Denumire instituţie/structură) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE"

Desigilarea unităţii

Desigilarea unităţii operatorului economic poate avea loc în următoarele situaţii:

  • a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
  • b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
  • c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;
  • d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiriaş, comodatar) spaţiului în care se află unitatea;
  • e) lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.

În cazurile prevăzute la lit. b) - e) operatorul economic contravenient are obligaţia de a solicita în scris organului de control care a dispus sigilarea unităţii desigilarea acesteia, ataşând totodată înscrisuri doveditoare.

Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

În cazurile prevăzute la lit. c) şi e) termenul pentru care a fost dispusă perioada de desigilare nu poate depăşi 2 zile. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, unitatea este resigilată până la împlinirea termenului pentru care s-a dispus măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru.

Operatorul economic poate solicita transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activităţii în punctul de lucru.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf