PROCEDURA de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

14 Iunie 2016, Informatii Fiscale

Prin OANAF  nr. 1503/2016 din 6 mai 2016,  publicat în  Monitorul Oficial  nr. 403 din 27 mai 2016, s-a aprobat  Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Dispoziţii generale

1. procedura se aplică pentru înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

a) a persoanelor impozabile:

  • care au sediul activităţii economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
  • a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal

b) persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent

2. procedura nu se aplică pentru persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, prevăzute la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

(4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9);

b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) lit. a);

c) persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

4. Toate documentele depuse de persoana impozabilă şi cele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să aplice sistemul TVA la încasare depun notificarea din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut şi se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

3. persoanele impozabile sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

4. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei,  cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului

1. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, în cursul anului calendaristic pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

2. Persoana impozabilă, care optează să aplice sistemul TVA la încasare, trebuie să depună la organele fiscale competente, odată cu declaraţia de înregistrare/menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, notificarea (formular 097) din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

3. persoanele impozabile sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf