Plafoanele zilnice si limitarile impuse operatiunilor de incasari si plati in numerar

20 Mai 2015, Informatii Fiscale

Pentru aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, se impune a se ţine cont de urmatoarele distinctii/particularităţi:

1. Plafoanele operaţiunilor de plăţi faţă de plafoanele operaţiunilor de încasări.

2. Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică).

3. Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice şi persoane fizice.

4. Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane fizice.

Plafoane zilnice

 

Plafon zilnic plăţi

Plafon zilnic încasări

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice

 

 

-5.000 lei/persoană juridică, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi

- 5.000 lei de la aceeasi persoană juridică

- plafonul nu este limitat functie de numărul persoanelor juridice platitoare

- 10.000 lei către magazinele de tipul cash and carry

- încasări la magazinele de tipul cash and carry: 10.000 lei de la o persoană juridică

- plafonul nu este limitat functie de numărul persoanelor juridice platitoare

- 5.000 lei plăţi din avansuri spre decontare, plafon zilnic stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare

 

Atentie: plafoanele sunt aplicabile pe fiecare casierie în parte.

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice şi persoane fizice

-10.000 lei către aceeasi persoană fizică

- plafonul nu este limitat functie de numărul persoanelor fizice

- 10.000 lei de la aceeasi persoană fizică

- plafonul nu este limitat functie de numărul persoanelor fizice plătitoare

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane fizice

- 50.000 lei/tranzacţie

Sunt interzise

 

plăţi

încasări

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice

plăţile fragmentate în numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry

încasările fragmentate în numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry

fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei

eliberarea de sume în numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoană şi tranzacţie

fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului

acordarea oricăror avantaje clienţilor, pentru efectuarea de plăţi în numerar

facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei, pot fi achitate astfel:

- 5.000 lei/10.000 lei în numerar,

- suma care depăşeşte acest plafon numai prin instrumente de plată fără numerar.

Pentru facturile stornate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel:

- 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar,

- sumele care depăşesc aceste plafoane numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane juridice şi persoane fizice

plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei

încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar cu o valoare mai mare de 10.000 lei

fragmentarea tranzacţiilor cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Exceptie: interdictia nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate

restituirea sumelor aferente returnării de bunuri de către persoanele fizice sau neprestării de servicii către persoanele fizice, poate fi efectuată astfel:

- 10.000 lei în numerar,

- sumele care depăşesc acest plafon numai prin instrumente de plată fără numerar.

Excepţie: în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.

Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, pentru efectuarea de plăţi în numerar

Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate între persoane fizice

încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei,

fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei

Plafoanele-limită nu se aplică pentru următoarele operaţiuni:
a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice;
e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf