Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

04 Mai 2015, Informatii Fiscale
Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

Conform prezentului ordin operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Registrul de bani personali va avea paginile numerotate în ordine crescătoare, începând cu prima filă numerotată cu cifra 1 şi va fi semnat pe ultima pagină de administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Registrul de bani personali se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate. Operatorul economic răspunde de integritatea acestui registru şi de completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, adică până în data de 8 mai inclusiv, operatorul economic va notifica organul fiscal competent cu privire la constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini conform numerotării efectuate. Notificarea se va face printr-un document care să probeze în cazul unui control îndeplinirea acestei obligaţii.

Registrul de bani personali se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control. Se va utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Registrul de bani personali se va întocmi într-un caiet format A4, având conţinutul din fisierul atasat.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto:

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf