Informatii Fiscale

14
Iun 2016

PROCEDURA de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin OANAF  nr. 1503/2016 din 6 mai 2016,  publicat în  Monitorul Oficial  nr. 403 din 27 mai 2016, s-a aprobat  Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

22
Mai 2015

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in anumite cazuri

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Potrivit prevederilor Legii nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
20
Mai 2015

Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. nr. 528 din 6 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015, s-a aprobat Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Procedura reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate de autorităţile şi instituţiile publice.

20
Mai 2015

Plafoanele zilnice si limitarile impuse operatiunilor de incasari si plati in numerar

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Pentru aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, se impune a se ţine cont de urmatoarele distinctii/particularităţi:

4
Mai 2015

Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Ordinul Ministerului Finantelor Publice cu privire la constituirea registrului de bani personali

Va aducem la cunostinta ca in data de 30 mai 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 513 al MFP cu privire la modelul si continutul registrului de bani personali. Conform prezentului ordin operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Registrul de bani personali va avea paginile numerotate în ordine crescătoare, începând cu prima filă numerotată cu cifra 1 şi va fi semnat pe ultima pagină de administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.  [...]

4
Mai 2015

Procedura de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P. nr. 218 din 27 februarie 2015 publicat  în Monitorul Oficial  nr. 149 din 27 februarie 2015, s-a reglementat procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

29
Apr 2015

Ordonanta de urgenta nr. 8 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 285 din 28 aprilie 2015

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Prin prezenta ordonanţă se aduc modificări la O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
22
Apr 2015

Modificarea si completarea Codului fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 6 din 7 aprilie 2015

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.U.G. nr. 6 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, prin extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% începând cu data de 1 iunie 2015, pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf