Documentare Fiscale

13
Iun 2016

Documentar fiscal privind redeventa

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Dictionarul explicativ al limbii romane defineste redeventa ca fiind

- orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosință a unor active corporale sau necorporale,

- o datorie, obligație, rentă care se plătește periodic la date fixe și sub formă de cotă fixă.

7
Apr 2014

Documentar ANAF privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România sunt:

- domiciliul în România;

- locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale;

- centrul intereselor vitale amplasat în România;

- persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. [...]

16
Mai 2013

Documentar privind impozitarea veniturilor din dividende obtinute din Romania de un rezident in Confederatia Elvetiana

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Confederatia Elvetiana face parte din Asociaţia Europeana a Liberului Schimb, ca membru fondator, insa nu este si parte a Acordului privind Spațiul Economic European, pe care nu l-a semnat alaturi de Islanda, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei.

In consecinta, o persoana juridica rezidenta in Confederatia Elvetiana nu poate beneficia conditiile de scutire de la plata impozitului pe veniturile din dividende obţinute din România de nerezidenţi reglementate prin prevederile art.117 lit.h) din Codul fiscal, deoarece conditiile respective sunt aplicabile numai "... unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb ..." [...]

16
Mai 2013

Documentar privind scutirea de TVA a operatiunilor de export, livrari intracomunitare si asimilate

Fincont.NET, Documentare Fiscale

I. Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare

Potrivit Codului fiscal roman, sunt operatiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii, urmatoarele:

a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său; [...]

16
Mai 2013

Documentar privind cotele de impozitare a dividendelor platite beneficiarilor nerezidenti

Fincont.NET, Documentare Fiscale

In ceea ce priveste modalitatea de impozitare a veniturilor din dividende platite de o persoana juridica romana unui beneficiar nerezident in Romania, nu exista o uniformitate, dimpotriva, aceste cote pot varia intre 0% si 45%, functie de statul in care este rezident beneficiarul veniturilor si cu care Romania are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri.

1. In Romania se poate aplica cota 0% de impozitare asupra veniturilor din dividende platite unui nerezident, in urmatoarele conditii:

Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii: [...]

13
Mai 2013

Documentar privind utilizarea acreditivului documentar in operatiunile comerciale internationale

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Cel mai sigur instrument de plată şi garantare, care oferă o protecţie echilibrată exportatorilor şi importatorilor pentru a se proteja contra diferitelor tipuri de riscuri (comerciale, financiare, politice) care pot interveni într-o tranzacţie comercială de export/import, este acreditivul documentar.

Prin utilizarea acreditivului în relatiile cu partenerii externi, operatorii economici beneficiaza de siguranta plãtii, prin angajamentul de platã ferm, asumat de bancã, independent de contractul commercial:

- importatorul se asigură ca primirea mărfurilor şi/sau prestarea serviciilor se efectueaza în conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului. [...]

7
Mar 2013

Documentar privind impozitul pe dividende

Fincont.NET, Documentare Fiscale

Beneficiari ai veniturilor sub forma de dividende platite de o persoană juridică romana sau o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, pot fi:

Persoane fizice :

  • rezidente in Romania
  • nerezidente in Romania
    • rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
    • rezidente în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,
    • rezidente intr-un stat situat in afara UE sau AELS [...]
22
Feb 2013

Documentar ANAF privind Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

DGFP Brasov, Documentare Fiscale

Joi, 28 februarie 2013, este ultima zi in care se mai poate depune formarul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", aferent anului 2012,  care a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 1913/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012.

Declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se face incepand din 2013 in formularul 205, in care au fost introduse  rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii, ce pana acum nu existau.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf