Declaratii Fiscale

8
Dec 2014

Precizari privind completarea declaratiei 394 dupa data de 01 ianuarie 2015

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Potrivit OANAF nr. 2986 din 9 septembrie 2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat in M.Of. nr. 582 din 13 septembrie 2013, in declaraţia 394 depusa  până la data de 31 decembrie 2014,  nu se înscriu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal.

19
Feb 2014

Depunerea declaratiilor informative 392A si 392B

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Depunerea declaratiilor informative 392A si 392B

ANAF informează contribuabilii că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii  informative.

Prin actul normativ menţionat a fost aprobat  modelul şi conţinutul formularelor:

- 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”, cod 14. 13. 01. 02/ia;

- 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”, cod 14. 13. 01. 02/ib;

5
Feb 2014

Modificarea formularului 112 pentru anul 2014

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 112 pentru anul 2014

ANAF informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57/23.01.2014, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1977/09.12.2013 şi Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2757/23.12.2013 şi ministrului Sănătăţii nr. 1580/23.12.2013, privind modificarea Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

10
Ian 2014

Modificarea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", versiunea 2014

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", versiunea 2014

Prin OPANAF nr 3883 din 24 decembrie 2013,  publicat in M.Of. nr. 2 din  6 ianuarie 2014, s-au modificat instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, formular reglementat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, privind forma si continutul unor formulare obligatorii, astfel:

Secţiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

10
Ian 2014

Modificarea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", versiunea 2014

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", versiunea 2014

Prin OPANAF nr 3883 din 24 decembrie 2013,  publicat in M.Of. nr. 2 din  6 ianuarie 2014, s-au modificat instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România" reglementat de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, prin instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", anul fiscal 2013 se imparte in doua perioade fiscale pentru veniturile din activitati agricole pentru care venitul net se determină în sistem real: [...]

9
Ian 2014

Documentar ANAF privind Declaratia 311

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Documentar ANAF privind Declaratia 311

Într-un  documentar postat pe site, ANAF  prezintă principalele aspecte privind declararea taxei pe valoarea adăugată colectată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, formular 311, astfel: [...]

25
Oct 2013

Depunerea electronica a declaratiilor fiscale

Depunerea electronica a declaratiilor fiscale
Printr-un comunicat postat pe site, ANAF reaminteşte contribuabililor că pot depune on-line formularele:

- 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

- 710 Declaraţie rectificativă;

- 101 Declaraţie privind impozitul pe profit;

- 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată;

- 301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată;

- 120 Decont privind accizele; [...]

18
Sep 2013

Modificarea formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

Prin OPANAF nr. 2986 din 9 septembrie 2013, publicat in M.Of. nr. 582 din 13 septembrie 2013, s-a modificat pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prevederile OPANAF nr. 2986 din 9 septembrie 2013 se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf