Tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate - raspuns oficial ANAF (24.09.2013)

09 Decembrie 2014, Comunicat Anaf

Care este tratamentul TVA aplicabil cupoanelor de fidelitate acordate clienţilor, pe baza carora aceştia pot beneficia de o reducere de preţ echivalenta cu valoarea cuponului la achiziţionarea produselor comercializate intr-o reţea de magazine?

Prezentarea situaţiei de fapt:

Din informaţiile furnizate rezulta următoarele:

- in scopul stimulării vânzărilor, o reţea de magazine acorda gratuit cupoane de reducere in suma fixa la momentul cumpărării unui cos de produse care depăşeşte o anumita valoare;

- cuponul poate fi răscumpărat ulterior exclusiv in magazinele din reţea, cu respectarea unui termen limita, clientul achitând doar diferenţa intre preţul produselor si valoarea cuponului/cupoanelor;

- atat la momentul oferirii cuponului, cat si la momentul răscumpărării acestuia, coşul de cumpărături al clientului poate conţine atat bunuri supuse cotei TVA de 24%, cat si cotei de 9% (carti, ziare, reviste, etc.).

In contextul celor prezentate se solicita confirmarea următoarei abordări:

- cupoanele de fidelitate au natura unei reduceri de preţ, atunci când valoarea cuponului/cupoanelor acopera partial preţul produselor. Suma efectiv incasata de reţea pentru livrarea produselor (diferenţa intre preţul de raft al produselor livrate si valoarea cupoanelor utilizate) cuprinde atat baza de impozitare a TVA, cat si TVA aferenta acesteia. Prin urmare, reţeaua trebuie sa colecteze TVA in acord cu suma efectiv incasata de la clienţii sai, si nu la preţul de raft al produselor;

- atunci când produsele sunt achitate integral utilizând cupoane de fidelitate, aceste produse vor fi considerate bunuri acordate in scopul stimulării vânzărilor, iar operaţiunea ar fi in afara sferei TVA;

- reţeaua de magazine are drept de deducere a TVA aferenta achiziţiei bunurilor livrate cumpărătorilor care utilizează cupoane de fidelitate.

Totodată, se solicita confirmarea privind corectitudinea modalităţii de aplicare a reducerii de preţ atunci când in coşul de cumpărături al clientului se găsesc si produse supuse cotei de 24% si produse supuse cotei de 9%.

Tratament fiscal:

Acordarea cupoanelor de reducere in suma fixa clienţilor la momentul cumpărării unui cos de produse ca modalitate de fidelizare reprezintă, de fapt, vouchere de discount care conferă clienţilor dreptul la achiziţia gratuita a unui produs (daca cuponul va acoperi integral contravaloarea produselor ce urmeaza a fi achiziţionate) sau la o reducere ulterioara de preţ (daca cuponul va acoperi doar partial contravaloarea produselor ce urmeaza a fi achiziţionate).

Menţionam in acest context si decizia Curţii Europene de Justiţie in cazul C - 126/1988 Boots Company, potrivit careia articolul 11 A 3 din Directiva a 6-a (in prezent art. 79 din Directiva 2006/112/CE) cu privire la ceea ce nu se include in baza de impozitare a TVA, trebuie interpretat in sensul ca expresia "reducerile de preţ si discounturile acordate clientului Ia momentul livrarii/prestarii" acopera diferenţa intre preţul normal de vanzare a bunurilor si suma de bani efectiv primita de furnizor atunci când acesta accepta de la client un cupon oferit gratuit de furnizor clientului cu ocazia unei achiziţii anterioare de bunuri la preţ normal.

In situaţia in care cuponul de reducere acopera integral contravaloarea produselor ce urmeaza a fi achiziţionate de client, nu se mai considera ca societatea dvs, acorda o reducere de preţ, ci se considera ca se acorda bunuri gratuit in vederea stimulării vânzărilor, conform deciziei Curţii Europene de Justiţie in cauza C ~~ 48/97 (Kuwait Petroleum).

Astfel, in momentul in care clientul va prezenta la casa cuponul de reducere pentru a achita partial contravaloarea produselor achiziţionate, se va considera ca reţeaua de magazine a acordat o reducere de preţ (sau a acordat un bun gratuit in vederea stimulării vânzărilor), iar baza de impozitare a TVA a acestor produse va fi ajustata in mod corespunzător.

In ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a reducerii de preţ atunci când coşul cuprinde atat bunuri supuse cotei de TVA de 24%, cat si bunuri supuse cotei de TVA de 9%, precizam ca nici Codul fiscal, nici normele metodologice nu cuprind reglementari in acest sens. Prin urmare, avand in vedere ca legislaţia in domeniul TVA nu prevede expres modalitatea de ajustare a bazei de impozitare in astfel de situaţii, consideram ca este la latitudinea persoanei impozabile sa aleaga metoda prin care va reflecta corect reducerea de preţ acordata clienţilor din punct de vedere al TVA. In opinia noastra, metoda de ajustare descrisa de dvs. reflecta in mod logic reducerea de preţ in ceea ce priveşte TVA prin reducerea proporţionala a bazei de impozitare a TVA a produselor, dar, avand in vedere ca legea nu conţine prevederi exprese in acest sens, nu excludem posibilitatea aplicării unui alt model de ajustare.

In ceea ce priveşte existenta dreptului de deducere a TVA de către reţeaua de magazine pentru bunurile livrate cumpărătorilor care utilizează cupoane de fidelitate, precizam ca acordarea unor reduceri de preţ sau acordarea gratuita de bunuri in scopul stimulării vânzărilor nu sunt acţiuni de natura a influenta dreptul de deducere a TVA al unei persoane impozabile, daca sunt Îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea dreptului de deducere a TVA. Astfel, precizam ca in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri in sensul TVA acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in condiţiile stabilite prin norme. La art. 145 alin. (3) din Codul fiscal se precizează ca persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevăzute la art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, in condiţiile legii.

Referitor la bunurile care sunt achitate doar partial cu cuponul de reducere, precizam ca acordarea de către furnizor clientului a unei reduceri de preţ la momentul vanzarii nu schimba natura livrării de bunuri, astfel incat dreptul furnizorului de a deduce TVA aferenta achiziţiei bunurilor respective nu este afectat.

Baza legala - Legea nr. 571/2003 articolul 140

Acesta nu reprezintă un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil terţilor.

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf