Comunicat ANAF - Pagina 2

27
Ian 2014

Regimul pierderilor fiscale - documentar ANAF

Regimul pierderilor fiscale - documentar ANAF

Printr-un documentar publicat pe site, ANAF  prezinta  principalele prevederi referitoare la regimul pierderilor fiscale prevăzute la art. 26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. 73 - 76^2 din Normele metodologice date în aplicarea articolului menţionat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Generalităţi

Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se efectuează în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.  Prin excepţie de la  acest prevederi, pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

23
Oct 2013

Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic

Fincont.NET, Comunicat Anaf
Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic

Persoanele impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic, pot constitui un grup fiscal unic, ca persoană impozabilă din punct de vedere al TVA. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-şi obligaţiile individuale de declarare prevăzute de lege.

Se consideră în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari.

Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.

1
Aug 2013

Procedura de reinnoire a certificatelor in situatia in care a expirat perioada de valabilitate a acestora

Fincont.NET, Comunicat Anaf

Potrivit "Ghidului pentru reînnoirea certificatelor pe portalul ANAF" publicat pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Informaţii depunere declaraţii pj/Reînnoire certificate calificate, certificatele digitale trebuie reînnoite după expirarea perioadei de valabilitate (un an). [...]

10
Apr 2013

Accesul la Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

1. Serviciu optimizat pentru volume mari de interogare (recomandat pentru peste 5 furnizori sau clienți):

Serviciu disponibil prin intermediul aplicației RTVAI descărcabilă de aici.

Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei RTVAI

Modalităţi de rezolvare a erorilor frecvente [...]
12
Dec 2012

Informatii referitoare la reglementarea sistemului TVA la incasare

Potrivit dispoziţiilor art. 156^3 alin.(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ANAF organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin.(3)-(8). Având în vedere importanţa informaţiilor din acest registru pentru contribuabilii care fac achiziţii de la cei care aplică sistemul de TVA la încasare, pentru stabilirea posibilităţii de exercitare a dreptului de deducere a taxei achitate, acest registru va fi publicat pe portalul ANAF la adresa http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare, începând cu data de 11 decembrie 2012, în forma provizorie, urmând să fie definitivat până în data de 28 decembrie 2012. [...]
1
Aug 2012

Comunicat ANAF privind depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe e-Romania

Printr-un comunicat postat pe site-ul sau, ANAF solicita contribuabililor persoane fizice si/sau juridice să întreprinda toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor legale privind depunerea Declaratiei 112 prin mijloace electronice de transmitere la distantă, intrucât a expirat perioada de tranzitie, în care era posibilă depunerea acestei declaratii în format hârtie la organul fiscal conpetent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice.
20
Feb 2012

Comunicat ANAF privind depunerea declaratiei privind impozitul pe profit aferent anului 2011

Fincont.NET, Comunicat Anaf

ANAF a publicat un comunicat privind depunerea declaratiei privind impozitul pe profit aferent anului 2011.

Astfel, potrivit documentului oficial emis de ANAF, li se reaminteste contribuabililor ca impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II "Impozit pe profit" din Codul fiscal aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia datei depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 care va fi cel tarziu data de 25 martie 2012 pentru toti contribuabilii, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal (organizatii non profit, contribuabilii care obtin venituri majoritar din agricultura) care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

Baza legala:
 Art. II alin. (6) din OG nr. 30/2011 coroborat cu art. II din OG nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in MO nr. 41/30.01.2012.

17
Feb 2012

Comunicat ANAF important referitor la Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit in anul 2011, formular 205

Fincont.NET, Comunicat Anaf

ANAF informeaza contribuabilii care în anul 2011 au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă că până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, trebuie să depună la Fisc Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit  în anul 2011, formular 205.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf