In atentia contribuabililor referitor la obligatiile persoanelor care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala in anul 2016

27 Ianuarie 2016, Comunicat Anaf

IMPOZITUL PE VENIT

Baza de calcul: venitul brut.

Cota este de 10% asupra bazei de calcul.

Plata se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit.

Se poate opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în scris, în momentul încheierii fiecărui raport juridic.

Baza de calcul: venitul brut din care se scade cota forfetară de 40% şi cheltuielile sociale obligatorii.

Cota este de de 16% asupra bazei de calcul.

Plata se face până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut prin reţinere la sursă.

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

Baza de calcu;: venitul brut - cheltuiala deductibilă în cotă de 40% din venitul brut, si nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2681 lei).

Aceste persoane datorează CAS în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, care se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei de calcul.

Cota individuală este de 10,5%.

Plătitorii de venituri au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, şi de a încadra veniturile în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (5 ori 2681 lei)acestea fiind obligaţii finale.

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Baza de calcul pentru plăţi anticipate: venitul brut - cheltuiala deductibilă în cotă de 40% din venitul brut.

ATENŢIE: în anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se retine la sursă nu datorează CASS dacă realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, indemnizaţiide şomaj, indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutor social, indemnizaţie pentru incapacitate de muncă urmare unui accident de muncă sau boală profesională.

Temei legal: Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Articol original: ANAF

Autor: ANAF | Sursa: ANAF

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf